Ann-Louise Hanson – Kärlekens miljonär

Uppdrag

Grafisk form, inlaga och omslag. Bildval, bildhantering, retusch, illustration, tryckfärdiga original samt kontakt med tryckeri.

Paketering

Inbunden, soft touch, vitt kapitälband. 

Kolofon

Uppdragsgivare: Bruno Glenmark och Ann-Louise Hanson.
Projektledare: Jonas Svensson.
Författare: Bruno Glenmark och Ann-Louise Hanson.
Foto: Författarnas egna bilder, Premium Publishing, med flera.
Tryck: Print Best.
Utgiven genom Stevali: 2017.

Inlaga