ILCO-Magasinet

Frilans • Januari 2020

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet ger ut ILCO-Magasinet. A4 gör den grafiska produktionen på uppdrag av ILCO:s redaktion. I januari 2020 behövde A4 avlastning för produktionen av nummer 1.

Uppdrag: Grafisk form inlaga, bildval, bildhantering och illustration.Kontakt med redaktion, utlägg av fotouppdrag till fotograf samt kontakt med tryckeri. 

Ilco-magasinet - inlaga