Fidonet

Uppdrag: Logo till Fidonet.

Fler logos och illustrationer