Work In Progress

Kommunikationsguider som arbetar med ledarskap, teamutveckling och självledarskap.

Uppdrag: Logo och visitkort till  WIP – Work In Progress.

Fler logos och illustrationer