Dagens Samhälle

Omvärldsbevakning och analys inom offentlig sektor.

Uppdrag: Infografik för boken Politikernas Ekonomibok och powerpoint-presentationer.
Dagens Samhälle producerar boken på uppdrag av SKL. Boken distribueras till alla folkvalda och går även att beställa från Dagens Samhälle. 

BIldspel

Fler logos och illustrationer