Sporaden

Frilansuppdrag • 2021 –

Som svampkonsulent är jag extra stolt och glad över detta uppdrag. Den har tidningen görs av mig och svampkonsulentkollegan Lena Gustavsson. Behöver jag säga att det här är något av ett hjärteuppdrag?

Uppdrag: Grafisk form, bildval, bildhantering och illustration. Foto, textframställan och planering. 


Sporaden – inlaga

Fler Magasin