Pneumatik – Jubileumsbok SMC Sverige

Uppdrag

Grafisk form, inlaga och omslag. Bildval, bildhantering, retusch, illustration, tryckfärdiga original samt kontakt med tryckeri.

Paketering

Inbudnen, silverfolie på titel och rygg, silver-pms på för- och eftersättsblad, kapitälband i profilblå färg. Boken innehåller QR-koder till AR (augmented reality).

Kolofon

Uppdragsgivare: SMC Sverige
Projektledning och textbearbetning: Jonas Svensson och Urban Rydbrink, Media720
Idé och sammanställning: Marianne Lager
Tryck genom: Italgraf Media
Foto: SMC Sverige
Utgiven: 2016

Inlaga