Finansliv & Medlem

Inhopp • 2014 till 2015

Finansliv bevakar bank- och finans­branschens utveckling och förutsättningar. Medlemmar i Finans­förbundet får Finansliv som del av sitt medlemskap. 

Uppdrag: Extra resurs vid arbetstoppar. Grafisk form, inlaga i båda tidningarna samt omslag för bilagan Medlem. Bildval, bildhantering, viss illustration.

Medlem - inlaga